Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding

Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding / vrijstelling van bijtelling voor auto’s van de zaak waarmee minder dan 500 privékilometers per jaar wordt gereden

Onderstaande artikelen geven de mogelijke fiscale wijzigingen aan voor 2013. Deze informatie is nog onder voorbehoud en zal eind van dit jaar pas definitief ingevuld worden. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Bezuinigingsakkoord
Op 26 april jl. zijn VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie op hoofdlijnen tot een bezuinigingsakkoord gekomen. Twee maatregelen uit dit akkoord zijn ook voor de zakelijke (lease)rijder van belang. Let op; de hoofdlijnen van het akkoord staan, maar details worden deze weken ingevuld. Daarna worden de afspraken verwerkt in het concept Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Dit voorstel wordt in oktober/november besproken door de (nieuwe) Tweede Kamer.

Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding
Op dit moment mag de werkgever de eerste 19 cent per kilometer van de reiskostenvergoeding belastingvrij uitkeren. Met de huidige plannen zal dit echter niet meer het geval zijn. Over het volledige bedrag moet straks belasting worden betaald.

Bijtelling 
Als een berijder in een leaseauto van de zaak mag rijden, moet hij / zij in principe jaarlijks de keuze maken deze wel of niet privé te gebruiken. Maakt de leaserijder de keuze om meer dan 500 kilometer privé te rijden, dan wordt bijtelling over de auto gerekend. Rijdt de berijder dus minder dan 500 privékilometers per jaar, dan is nu nog géén bijtelling verschuldigd.

Deze maatregel zou betekenen dat straks iedere leaserijder die minder dan 500 km per jaar privé rijdt voortaan ook zal worden aangeslagen. Afhankelijk van het geldende tarief zal dit leiden tot 0, 14, 20 of 25% bijtelling.

Het ministerie van Financiën weet nog niet of de regeling alleen voor nieuwe leasecontracten geldt of dat bestaande leasecontracten ook onder het nieuwe regime gaan vallen. Of bestelauto’s onder dit regime gaan vallen staat ook nog niet vast.

Bron: Alphabet Nederland B.V.

De vrijstelling van bijtelling voor auto’s van de zaak waarmee minder dan 500 privékilometers per jaar worden gereden, blijft bestaan. Maar woon-werkverkeer wordt voortaan als privé aangemerkt. Dat meldt de Bovagkrant op basis van uitwerkingen van het Stabiliteitspact (ook wel Kunduz- of Lente-akkoord).

Deze maatregel moet jaarlijks voor zo’n € 300 miljoen euro aan extra belastinginkomsten zorgen. Daarbij wordt er volgens de Bovagkrant al rekening mee gehouden dat een deel van die werknemers de auto van de zaak in de ban doet.

4.500 euro
De Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ) heeft berekend wat de maatregelen autobezitters kosten. Volgens de vereniging gaat een berijder met een 500-kilometer verklaring er gemiddeld 4.500 euro per jaar netto op achteruit.

Eerder berekende de ANWB al dat het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding een automobilist, die in zijn privéauto zakelijke kilometers maakt, rond de 400 euro netto per jaar.

Bron: Automotive online

Vriendelijke groeten,

Team via autobeheer