APK alert service

Nieuwe APK alert service van via autobeheer

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen.

Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren.

Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, én het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar.

Een nieuwe serviceverlening van via autobeheer is dat wij u als contactpersoon elke maand een mail sturen met een overzicht van de kentekens die in de daarop volgende 1 of 2 maanden APK gekeurd moeten zijn, zodat u dit ook tijdig met de bestuurders kunt communiceren en u zodoende ook zelf hiervan op de hoogte bent.

Ondanks bovenstaande service willen wij u erop wijzen dat de bestuurder of klant te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor het tijdig uitvoeren van de APK keuring. In die zin kan dus geen verantwoordelijkheid worden neergelegd bij via autobeheer.

In de meeste gevallen zal ook de leasemaatschappij hier tijdig een bericht over sturen naar de bestuurder, indien bekend.

Een en ander over de APK keuring is ook nog eens terug te lezen onder het kopje “Auto en bestuurder(ster)” via onze website.