Autokosten 2012/2013

Autokosten 2012/2013

Alvorens we u op de hoogte stellen van de financiële consequenties voor uw wagenpark in 2013 naar aanleiding van het Belastingplan 2013, hieronder de belangrijkste reeds doorgevoerde wijzigingen in 2012:

Per 01-07-2012: de CO2-uitstootgrenzen voor het bijtellingtarief zijn aangescherpt, dit heeft gevolgen voor de bijtelling en BPM voor nieuw in te zetten auto’s.

Per 01-07-2012: m.i.v. 1 juli jl. heeft het Ministerie van Financiën een nieuwe afschrijvingstabel bekend gemaakt. Deze tabel heeft consequenties voor de af te schrijven BPM van de rijdende (personen)auto’s.
Doorbelasting overheidsmaatregel. Vanwege het uiteindelijke effect van deze wijzigingen op de restwaarde exclusief BTW en BPM zijn de leasemaatschappijen genoodzaakt dit effect in rekening te brengen. Deze afrekening vindt in één keer aan het einde van het contract plaats en wordt per auto vastgesteld. Zie deze link voor detailbeschrijving en rekenvoorbeeld voor de financiële consequenties (Bron: Athlon Car Lease)

Per 1-10-2012: BTW verhoging van 19 naar 21%. Dit heeft met name consequenties gehad voor de fiscale waarde van de nieuw ingezette auto’s.

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2013 aan.

De Tweede Kamer heeft op 20 november 2012 ingestemd met het Belastingplan 2013.

Nu het wetsvoorstel voor het belasten van het woon-werkverkeer ingetrokken is, en daarmee ook de gevreesde problemen voor de rittenregistratie van de bijtelling voor de auto van de zaak van de baan zijn, bevatten de fiscale plannen voor 2013 geen heel ingrijpende maatregelen voor de autobelastingen meer.

Meest opvallend per 1 januari 2013 is de nieuwe aanscherping van de CO2-uitstootnormen van de bijtellingcategorieën en de omzetting van de BPM in een heffing op basis van de CO2-uitstoot. Maar die maatregelen waren al eerder door het parlement aangenomen.

Een overzicht hiervan vind u op onze website onder de link BPM en HSB.

Gevolg is dat er steeds minder auto’s in de 14% en 20% bijtelling gaan vallen.

HSB
In het Belastingplan voor 2013 is besloten tot een verhoging van de HSB. De Belastingdienst verhoogt met ingang van 1 januari de tarieven van de HSB op grond van artikel 81a WET MRB ’94. Het percentage van het inflatiecorrectiecijfer bedraagt 2,2%. Sinds vorig jaar is de HSB gecombineerd met de verhoging van de provinciale opcenten. Half december zal bekend worden of er een verandering in de provinciale opcenten plaats zal vinden per 1 januari 2013 (per januari 2012 is dit percentage niet verhoogd).

Deze verhoging zal afhankelijk van de leasemaatschappij tussen januari en april worden doorgevoerd.

Assurantiebelasting
In het regeerakkoord is een verhoging van het tarief van de assurantiebelasting opgenomen van 9,7% naar 21%. De staatsecretaris heeft in samenspraak met de verzekeringsbranche vastgesteld dat de ingangsdatum 1 januari 2013 zal worden. Dit is recentelijk door de Tweede Kamer geaccordeerd.

Hierdoor zijn wij dan ook genoodzaakt om de verzekeringspremie per 1 januari 2013 met 11,30% te verhogen voor zowel de rijdende vloot als de in bestelling staande (lease)auto’s.

Assurantiebelasting wordt geheven over de volgende componenten: WA, Casco en Rechtsbijstand.

Voorbeeld: bij een auto met een verzekerde waarde van 26.000 EUR zal het tarief gemiddeld met 9,00 EUR per maand worden verhoogd.

Indien u nog vragen heeft kunt u ons bellen op tel. 040-2063864.

Vriendelijke groeten,

Team via autobeheer