Bekeuringen

Procedure en verwerking:
De algemene regel geldt dat indien de NAW-gegevens van de bestuurder bekend zijn bij de leasemaatschappij danwel bij via autobeheer, de originele boete direct wordt doorgestuurd naar het privé-adres van de bestuurder.

Deze dient de bekeuring binnen de gestelde betaaltermijn te voldoen en krijgt tevens zelf de kans eventueel een bezwaarschrift in te dienen indien van toepassing.

Mocht het bedrag van de bekeuring binnen de gestelde termijn niet op tijd binnen zijn bij het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau), dan volgt automatisch de eerste aanmaning met een verhoging van het boetebedrag.

De leasemaatschappij danwel via autobeheer gaat vervolgens direct over tot betaling om verdere verhoging te voorkomen en de kosten zullen vervolgens één op één worden doorbelast middels de normale facturatie aan de klant inclusief een kopie van de betreffende bekeuring als bijlage.

Mocht de betaling van de bestuurder en de leasemaatschappij (of via autobeheer) elkaar hebben gekruist dan stort het CJIB het bedrag (minus de doorgevoerde verhoging) automatisch terug aan de laatst betalende partij.
Mocht dit de leasemaatschappij of via autobeheer zijn dan wordt dit uiteraard ook gecrediteerd aan de klant.

Uitzonderingen:
Er zijn echter uitzonderingen waarbij bovenstaande procedure afwijkt. Dit geldt met name voor alle parkeerboetes die worden ontvangen door de leasemaatschappij danwel via autobeheer. Gezien de betalingstermijn van deze parkeerbelasting doorgaans veel lager is dan bijvoorbeeld de boetes voor snelheidsovertredingen worden deze parkeerboetes te allen tijde door de leasemaatschappij of via autobeheer voldaan en vervolgens met een kopie van de bekeuring doorgefactureerd aan de klant.

Tevens zijn er met sommige klanten afwijkende afspraken gemaakt en betaald via autobeheer bijv. altijd alle bekeuringen en belast deze meteen door aan de klant.Tevens zijn er ook bepaalde leasemaatschappijen (bijv. Business Lease) die elke bekeuring meteen betaalt en doorbelast.

Administratiekosten:
Sinds vorig jaar berekend het CJIB voor elke bekeuring 6,00 EUR aan administratiekosten die bovenop het boetebedrag komen.
Bovendien berekenen diverse leasemaatschappijen ook eigen administratiekosten (variërend van 5,00 tot 12,50 EUR) door aan de klant bij een rechtstreekse betaling.

Boetes huurauto:
Mocht er met een huurauto een overtreding worden begaan, dan wordt deze te allen tijde door de betreffende verhuurmaatschappijen voldaan en via via autobeheer aan de klant doorbelast. Hier bovenop worden tevens de door de verhuurmaatschappij gehanteerde administratiekosten doorbelast.

De algemene stelling voor bekeuringen blijft echter:
Voorkomen is beter dan betalen!