Belastingplan 2011

Geachte relatie,

Tijdens de troonrede die gisterenmiddag heeft plaatsgevonden, is een aantal maatregelen aangekondigd die van invloed zijn op uw wagenparkbeleid. Enkele van deze maatregelen zijn ook van belang voor uw berijders.

Bijgaand treft u een overzicht aan van de aangekondigde maatregelen.

Belastingplan 2011: voordeel zuinige auto’s blijft

21-09-2010 16:32

De fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s blijven in 2011 ongewijzigd. Dat staat in het Belastingplan 2011 dat vandaag is gepresenteerd. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden onderzoeken van periodieke aanscherping van de CO2-uitstootgrenzen voor de vrijstelling van bpm en mrb.

Het kabinet geeft automobilisten voor langere tijd zekerheid over de fiscale voordelen: mensen die nu een zeer zuinige auto rijden, profiteren in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de mrb.

De in 2008 aangekondigde afbouw van de bpm en de daaraan gekoppelde verhoging van mrb wordt stilgezet. Dit aangezien de afbouw gekoppeld was aan de invoering van de kilometerheffing, die eerder dit jaar is gesneuveld.

Bovag en RAI Vereniging reageren positief op het feit dat er geen verdere lastenverzwaring komt voor de automobilist. Bovag is vooral ook te spreken over het feit dat de stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto’s ongewijzigd blijven.

De organisaties spreken wel de hoop uit dat de discussie over de kilometerheffing weer wordt opgepakt. Zowel Bovag als RAI zijn voorstander van betalen naar autogebruik in plaats van -bezit.

Vanaf 1 januari moeten alle nieuwe dieselpersonenauto’s zijn voorzien van een affabriekroetfilter op grond van de Euro 5-norm. Auto’s die voldoen aan de Euro 6-norm krijgen vanaf die datum een fiscaal voordeel. Op deze auto’s wordt een bpm-korting gegeven van 1.500 euro. Op 1 januari 2012 wordt de korting 1.000 euro en vanaf 1 januari 2013 500 euro.Subsidie Euro-6Bovag/RAI: hoop op km-heffing