Doelstelling 200.000 elektrische auto’s in 2020 lijkt haalbaar

Als alles volgens plan verloopt, verschijnt nog voor de zomer de langverwachte Autobrief 2.0 van het Kabinet. Daarin worden de contouren geschetst van de autobelastingen voor de periode 2017-2020. In dat kader vraagt de Rekenkamer om ook te kijken naar alternatieve vormen van stimulering van elektrische auto’s.

De kabinetsdoelstelling van 200.000 (semi)elektrische auto’s in 2020 lijkt haalbaar. Dat schrijft de Rekenkamer deze week in het Verantwoordingsonderzoek 2014. De Rekenkamer vraagt het Kabinet wel om ook naar alternatieve stimuleringsmaatregelen te kijken.

Gelet op de ervaringen tot nu toe, veronderstelt de Rekenkamer dat de doelstelling vooral gehaald zal worden door de inzet van plug-in hybride auto’s. Hoewel de fiscale stimulering daarvan in 2014 beperkt is, is er nog steeds een aanzienlijk fiscaal voordeel te behalen, vooral door de verlaagde bijtelling.

Die fiscale regelingen komen vooral terecht bij de zakelijke gebruikers. De Rekenkamer beveelt het Kabinet echter aan om ook te kijken naar niet-fiscale alternatieven. Als voorbeelden noemt de Rekenkamer subsidiëring, kilometerbeprijzing en het gericht inzetten van de inkoopmacht van de overheid.

In een reactie merkt de minister van Economische Zaken op dat die aanbeveling overgenomen wordt. De minister wil daarbij ook vooral kijken naar de mogelijkheid om in te zetten op aanscherping van het Europese beleid voor de CO2-uitstoot van personenauto’s.
Later dit jaar zal de Tweede Kamer discussiëren over de Autobrief 2.0. In die discussie zal ook de fiscale en de andere stimulering van elektrisch rijden een belangrijke plaats krijgen.

Bron: Auto & Fiscus