Fiscale maatregelen 2015 & 2016

FISCALE MAATREGELEN 2015 & 2016

BIJTELLING

Voor de bijtelling worden de CO2 uitstootgrenzen van de verschillende categorieën per 2015 wederom aangescherpt. Per 2016 vindt vervolgens een nieuwe indeling van de categorieën plaats. Plug in hybride auto’s die bij eerste kentekenregistratie in 2015 in de 7% categorie vallen, krijgen bij een eerste kentekenregistratie in 2016 te maken met een bijtelling van 15%. Daarboven komt een nieuwe 21% categorie.

De nieuwe bijtellingstabel voor de jaren 2015 en 2016 ziet er dan als volgt uit:

Bijtelling percentage20152016
4%00
7%1-50
14%51-82
15%1-50
20%83-110
21%51-106
25%> 110>106

OVERGANGSREGELING BIJTELLING

De nieuwe CO2 normen en de bijtellingspercentages uit de tabel gelden alleen voor auto’s die in 2015 respectievelijk 2016 voor het eerst te naam worden gesteld. Auto’s die op de datum van een aanscherping van de normen al rijden, houden hun bij eerste tenaamstelling vastgestelde bijtellingspercentage voor een duur van maximaal 60 maanden. Een auto die bij inzet in 2014 of 2015 dus bijvoorbeeld 14% bijtelling heeft, houdt deze lage bijtelling voor de duur van het gehele leasecontract als dat niet langer is dan 5 jaar.

BPM

Per 1 januari 2015 worden voor de meeste auto’s de BPM tarieven verhoogd, wellicht komen daar nog prijsstijgingen van de importeur bovenop.

Ook in de BPM zullen de CO2 uitstootnormen van de diverse tariefschijven worden bijgesteld op basis van de technologische vooruitgang. Dat geldt ook voor de dieseltoeslag, die vanaf 2016 wordt berekend boven 67 gram/km (thans 70 gram/km).

MRB/HSB

De motorrijtuigenbelasting, ook wel houderschapsbelasting(HSB)genoemd, kent op dit moment een nultarief voor (semi)elektrische auto’s met een CO2 uitstoot van niet meer dan 50 gram/km. Dat nultarief is wettelijk al vastgelegd tot en met het jaar 2015. Zonder nieuwe wetgeving zou op deze auto’s vanaf 2016 weer het normale tarief van toepassing worden.

Het belasting­plan 2015 is nu aangevuld met een voorstel om op deze auto’s in 2016 een halftarief van toepassing te laten zijn. Voor volledig elektrische auto’s zal het nultarief behouden blijven in 2016.

Voor hybride auto’s met een hogere CO2 uitstoot blijft dan de korting van 125 kg op de gewichtsindeling van de MRB van toepassing.

Als dekking voor het voorstel worden de BPM-tarieven in de drie hoogste schijven (CO2-uitstoot vanaf 106 gram/km) verhoogd.

Tevens zal er een verhoging van de MRB tarieven van 0.9% plaatsvinden vanaf 1 januari 2015.Verder zijn ingaande 1 januari 2015 de percentages provinciale opcenten voor enkele provincies gewijzigd. Het is dus mogelijk dat deze verhogingen zijn verwerkt in de facturatie van januari of eventueel later afhankelijk van de ingang van wijziging en of verwerking van de desbetreffende leasemaatschappij.

PARLEMENTAIRE BEHANDELING

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015, waaraan de voorstellen nu zijn toegevoegd, inmiddels aangenomen. De Eerste Kamer stemt midden december over deze voorstellen. Wijzigingen worden echter niet meer verwacht.