Forse aanscherping autobelastingen in 2016

Forse aanscherping autobelastingen in 2016

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft vandaag de plannen bekend gemaakt voor de autobelastingen in tussenjaar 2016. De 4% bijtellingscategorie verdwijnt volledig en ook het aantal auto’s dat in de 14% categorie valt is vrijwel nihil: alleen modellen met een uitstoot van van 1 tot 50 gram CO2/km komen hiervoor in aanmerking.

Dit meldt Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Ook is er een evaluatierapport gepresenteerd over de werking van de autobelastingen in de afgelopen jaren.

Wiebes maakt van 2016 een overgangsjaar omdat hij meer tijd nodig heeft voor de Autobrief 2. De brancheverenigingen vroegen daarop om snel duidelijkheid te verschaffen over de wijzigingen in 2016.

Vrijstelling mrb voor EV’s loopt af
In de brief van Wiebes staat dat met ingang van 2016 de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor (semi-)elektrische auto’s afloopt. De staatssecretaris introduceert voor tussenjaar 2016 wel een halftarief in de mrb voor (semi-) elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram.

De belangrijkste wijziging voor 2016 is dus dat de meeste auto’s een bijtellingcategorie doorschuiven. Zo komen leaseauto’s die nu nog in de 4% en 7% bijtellingcategorie vallen, vanaf 2016 in de 14% bijtellingscategorie terecht. Auto’s met nul gram uitstoot krijgen 7% bijtelling.

In de categorie van 20% bijtelling vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram. De categorie van 25% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer. Hierbij geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.

Bron: Automotive online