Milieu-investeringsaftrek wijzigt per 2016

De Milieulijst 2016 is gepubliceerd. Deze brengt voor personen- en bestelauto’s een aantal wijzigingen met zich mee. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

De volledig elektrische auto komt ook in 2016 in aanmerking voor 36% milieu-investeringsaftrek (MIA) tot een investeringsbedrag van € 50.000. In 2016 geldt die aftrek ook voor een waterstofpersonenauto. Op de waterstofpersonenauto mag ook versneld worden afgeschreven.

Plug-in hybride personenauto’s met een benzinemotor komen in 2016 nog slechts voor MIA in aanmerking als de CO2-uitstoot niet hoger is dan 30 gram/km. Die MIA van 27% geldt dan tot ten hoogste € 35.000.

De regeling voor de bestelauto met zeer duurzame transportkoeling is beperkt. Naast versnelde afschrijving is vanaf 2016 nog slechts 13,5% MIA mogelijk tot een investeringsbedrag van € 35.000.

Op waterstofafleverstations, oplaadpunten voor elektrische auto’s en aardgasvulpunten is in 2016 milieu-investeringsaftrek en in de eerste twee gevallen versnelde afschrijving mogelijk. Het moet dan wel gaan om voorzieningen op eigen bedrijfsterrein, bestemd voor de eigen voertuigen.

Om de milieu-investeringsaftrek te kunnen toepassen, is het belangrijk dat de investering in het nieuwe bedrijfsmiddel binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting bij RVO.nl wordt aangemeld.

Bron: Auto & Fiscus