Milieulijst voor milieu-investeringsaftrek 2015 bekend

Op 30 december 2014 heeft RVO de Milieulijst 2015 gepubliceerd. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen waarop in 2015 milieu-investeringsaftrek (MIA) geclaimd kan worden.

Voor de volledig elektrische auto (code G3110) bedraagt de milieu-investeringsaftrek ook in 2015 36%. Dat percentage wordt berekend over een maximum investeringsbedrag van € 50.000.
Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 30 gram per kilometer kunnen worden gemeld onder D3111. Op deze auto’s geldt een MIA van 27% tot een investeringsbedrag van € 35.000.
Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 30 maar niet meer dan 50 gram per kilometer kunnen worden gemeld onder E 3112. De MIA is dan 13,5% over een maximaal bedrag van € 12.500. Nieuw in vergelijking met het jaar 2014 is dat de MIA alleen wordt verleend op plug-in hybride auto’s met een benzinemotor.
Ook oplaadpalen kunnen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek.

Wat aardgasauto’s betreft geldt de MIA in 2015 alleen voor bestelauto’s en taxi’s en niet meer voor personenauto’s. Onder de code E3113 kan op deze bestelauto’s en taxi’s voor de helft van het investeringsbedrag een aftrek van 13,5% worden geclaimd.

De MIA is een fiscale aftrekpost, die onder voorwaarden afgetrokken kan worden van de winst. Eén van de voorwaarden is dat de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen wordt gemeld via het digitale loket van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bron: Auto en Fiscus