Nieuwsbrief december 2013

Wijzigingen in zwaardere verkeersovertredingen
Waar zwaardere verkeersovertredingen voorheen werden afgedaan als transactievoorstel (bekeuring) is daar per 1 december 2013 verandering in gekomen.

Deze verkeersovertreding wordt voortaan omgebogen naar een strafbeschikking en wordt geregistreerd bij Justitie. Het Openbaar Ministerie bepaalt de vervolgstappen voor leaserijders die nogmaals een zware overtreding begaan. Dit kan leiden tot een hogere boete, maar ook tot een dagvaarding voor de rechtbank.  Door deze wetswijziging is Athlon Car Lease verplicht om klantgegevens bekend te maken bij het CJIB.

Wat betekent dit voor de leaserijder?
In de oude situatie kon de leaserijder de bekeuring anoniem betalen, waardoor er geen dossier werd opgebouwd bij het CJIB. In de nieuwe situatie zijn wij verplicht om klantgegevens aan het CJIB te verstrekken en neemt het CJIB contact op met de werkgever om te vernemen wie de bestuurder is van het betreffende voertuig. Op deze wijze ontstaat er een persoonlijk dossier. Hierdoor kunnen boetes bij herhaling van een overtreding fors hoger uitvallen.

Wat betekent dit voor de werkgever?
Heeft een van uw leaserijders een zware verkeersovertreding begaan met een auto van de zaak, dan zijn wij verplicht uw gegevens bij het CJIB bekend te maken. Hierna neemt het CJIB rechtstreeks contact met u op voor de verdere afhandeling. Indien het voertuig op uw naam geregistreerd staat richt het CJIB zich rechtstreeks tot u.

Waar moet u rekening mee houden?
Ook een bedrijf kan worden gezien als dader van een overtreding en bestraft worden. Daarom raden wij u aan om een juiste en actuele berijdersadministratie bij te houden. Zo bent u altijd in staat om de juiste persoon bij het CJIB kenbaar te maken. Dit om te voorkomen dat de boetes op naam van uw bedrijf worden geregistreerd en deze  voor uw bedrijf onnodig hoog gaan uitvallen. Het voornemen bestaat om per 1 januari 2015  deze regeling ook van toepassing te laten zijn op lichtere overtredingen.

Bron: Athlon Car Lease

Tot slot wensen wij u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!

 

Team via autobeheer