Nieuwsbrief januari 2014

Tarieven bijtelling leaseauto (per 01-01-2014)

Per 01-01-2014 zijn de bijtellingstarieven als volgt aangepast:

Tarief Uitstoot diesel Uitstoot benzine
4%
7%
14%
t/m 50 gram CO2/KM 100% Elektrischt/m 50 gram CO2/KM Plug-in Hybrid
t/m 85 gram CO2/km
t/m 50 gram CO2/KM 100% Elektrischt/m 50 gram CO2/KM Plug-in Hybridt/m 88 gram CO2/km
20% 86 t/m 111 gram CO2/km 89 t/m 117 gram CO2/km
25% > 112 gram CO2/km > 118 gram CO2/km

Online kilometerregistratie en eendelige kentekencard een feit
Twee grote projecten van RDW zijn per 2 januari hun operationele fase in gegaan: online kilometerregistratie (OKR) en de eendelige kentekencard. Op 2 januari werd in het Louwman Museum in Den Haag de eerste kentekencard officieel gepresenteerd.

Overdracht kilometerregistraties.
Op dezelfde dag is ook de overdracht van kilometerregistraties van Stichting Nationale Autopas (NAP) aan de RDW bezegeld door ondertekening van de finale overeenkomst waarmee de overdracht geregeld is. Daarmee zijn de operationele werkzaamheden van NAP feitelijk gestopt

Fraude tegengaan
De RDW neemt de kilometerregistratie over van NAP omdat sinds 1 januari het vastleggen van kilometerstanden bij wet verplicht is gesteld bij een aantal wettelijke handelingen, bijvoorbeeld bij de overdracht van het voertuig, APK en grote onderhoudsbeurten. RAI Vereniging en NAP zijn blij met deze mijlpaal, want zij hebben zich jarenlang sterk gemaakt voor wetgeving die het knoeien met kilometertellers strafbaar stelt.

Alle circa 22.000 RDW-erkenninghouders, en niet enkel de 6.500 NAP-deelnemers, zijn nu verplicht kilometerstanden online bij de RDW vast te leggen. Dat is een goede zaak voor het krachtiger tegengaan van tellerfraude.

Robuust
De eerste signalen zijn dat de opstart voor zowel OKR als voor de eendelige kentekencard voorspoedig verloopt. De automatiseringssystemen van RDW blijken zich, ook onder hoge productiecijfers, robuust te gedragen. Zo werden tussen 2 en 5 januari ruim 108.000 tellerstanden verwerkt.

In de DMS-pakketten die de branche gebruikt is de nieuwe werkwijze inmiddels eveneens met succes verwerkt. Uiteraard wordt door bedrijven dezer dagen nog wel een stevig beroep gedaan op de RDW-helpdesks.

Bron: Rai Vereniging

Driekwart nieuwe auto’s duurder in 2014
Van driekwart van de nieuwe auto’s stijgt dit jaar de consumentenprijs. Bij deze auto’s neemt de prijs gemiddeld 995 euro toe als effect van de bpm-maatregelen. Van het huidige aanbod wordt 23 procent juist goedkoper, gemiddeld 408 euro.

Dat meldt Leaseplan in vandaag gepubliceerde verkoopcijfers.

Uit een rekenvoorbeeld blijkt dat leaserijders voor de Volvo V40 D2 Base 5d Diesel Hatchback dit jaar 811 euro meer bijtelling betalen in vergelijking met 2013. Dat is een verschil van ruim 67 euro per maand.

Lees meer over de nieuwe prijzen op Fleetmotive.

Het begrip catalogusprijs is wat verwarrend. Per definitie is de catalogus prijs de prijs exclusief BPM en inclusief BPM noemen we dat de consumenten prijs of de fiscale (catalogus)waarde. Dus als de catalogusprijs wordt verhoogd is dat door de fabrikant en / of importeur.
In het hier beschreven geval van de V40 is de verhoging van de bijtelling veroorzaakt door een andere bijtellingscategorie. 20 % in plaats van 14 % in 2013. En dus niet door een grote verandering in consumentenprijs.
Het laatste wat ik graag wil opmerken. Bijtelling betaal je niet. Je betaalt belasting over de bijtelling en dat is in veel gevallen 42% over de bijtelling. Overigens is in dit rekenvoorbeeld wel degelijk rekening gehouden met alleen de extra belastingdruk, gebaseerd op 52 % belasting.

Bron: Automotive online

Verkoopcijfers 2013
In onderstaande tabel vindt u de registraties van nieuwe personenauto’s in 2013, vergeleken met 2012. De cijfers zijn weergegeven per maand, en worden per registratiedag bijgewerkt. Onderaan de tabel staan de cumulatieve cijfers voor beide jaren tot nu toe. Door op de maand te klikken kunt u de registratiecijfers per dag bekijken.

Maand 2013 2012 Verschil
Januari 48036 70193 -32 %
Februari 32072 43961 -27 %
Maart 35434 52341 -32 %
April 30521 41178 -26 %
Mei 29868 47636 -37 %
Juni 35267 76118 -54 %
Juli 30477 31088 -2 %
Augustus 28420 33058 -14 %
September 31236 31804 -2 %
Oktober 36676 26598 +38 %
November 40365 30247 +33 %
December 38664 18322 +111 %
Totaal t/m 31-12: 417036 502544 -17

Toyota opnieuw grootste autoproducent
Toyota is voor de tweede opeenvolgende keer de grootste autoproducent ter wereld. In 2013 verkocht Toyota 9,98 miljoen auto’s (inclusief Daihatsu en Hino), dat is 2,4 procent meer dan in 2012.

De Japanse fabrikant stond halverwege 2013 al bovenaan.

General Motors volgt na Toyota met 9,71 miljoen voertuigen. De Volkswagen Groep eindigde vorig jaar op de derde plaats en verkocht 9,7 miljoen voertuigen (inclusief vrachtwagens).

In 2014 verwacht Toyota 3 procent meer, in totaal 10,4 miljoen, voertuigen te kunnen produceren en verkopen.

Bron: Automotive online

Milieulijst 2014: Mia voor e-auto’s, plug-ins en aardgas
Volledig elektrische auto’s, plug-in hybrides en aardgasauto’s voor zakelijk gebruik komen ook dit jaar in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (Mia). Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde milieulijst 2014. Het totale budget voor de Mia is dit jaar 93 miljoen euro, iets lager dan in 2013 het geval was.

Dat meldt AMD Automotive Fiscalisten.

Investeringen in elektrische auto’s komen in aanmerking voor 36 procent Mia; het maximale investeringsbedrag hierbij is 50.000 euro. De plug-ins worden verdeeld in twee categorieën: plug-ins met een uitstoot t/m 30 g/km (daarvoor bedraagt de Mia 27 procent met een maximum investering van 35.000 euro) en plug-ins met een CO2-uitstoot van 31 tot en met 50 gram per kilometer (hiervoor bedraagt de Mia 13,5 procent over een maximum investering van 12.500 euro).

Geen bestelauto’s en taxi’s
De aardgasauto voor zakelijk vervoer staat op de milieulijst, mits het geen bestelauto of taxi is. De helft van de investering komt in aanmerking voor 13,5 procent Mia. De zonnecelkoelauto komt voor zowel 36 procent Mia, als voor versnelde afschrijving in aanmerking. Ook aardgasafleverpunten of –vulpunten komen voor 36 procent Mia in aanmerking, mits de investering groter is dan 2.500 euro. Dat geldt ook voor oplaadpalen voor elektrische auto’s, waarbij 75 procent willekeurige afschrijving mogelijk is.

Bron: Fleetmotive