Ook parkeerbelasting bij opladen auto

Bij betaald parkeren geldt de parkeerbelasting ook voor elektrische auto’s die geparkeerd staan bij een laadpaal. Gemeenten zijn bevoegd om uitzonderingen te maken, maar zijn daartoe niet verplicht.

Wel geldt in alle gevallen waarin parkeerbelasting verschuldigd is, dat duidelijk kenbaar gemaakt moet worden dat parkeerbelasting is verschuldigd voor het parkeren van een voertuig op een bepaalde plaats, een bepaalde dag en tijd en eventueel gedurende een maximale tijdsduur. Verder rust volgens de jurisprudentie op de parkeerder een onderzoeksplicht. Hij of zij moet voor het parkeren nagaan of ter plaatse een belastingplicht geldt en de manier waarop aan die verplichting voldaan moet worden.

In een recente zaak bij de Rechtbank Oost-Brabant ging het om iemand die zijn elektrische auto bij een laadpaal had geparkeerd, maar geen parkeerbelasting had voldaan. De rechtbank kwam op basis van fotomateriaal van de geparkeerde auto tot de conclusie dat er geen misverstand over bestaat dat er duidelijke bebording bij de parkeerplaats stond waaruit deze automobilist had moeten afleiden dat hij parkeerbelasting verschuldigd was. Die had bovendien sinds enige tijd een avondparkeerabonnement waarmee hij ter plekke vanaf 17:00 uur mocht parkeren. Hij kan zich er dan ook niet op beroepen dat sprake was van onduidelijkheid.

De eigenaar van het voertuig voerde verder nog aan dat de gemeente vanuit duurzaamheidsoverwegingen een onderscheid zou moeten maken tussen het parkeren van elektrische en niet-elektrische auto’s. De gemeente stelde dat er geen apart beleid wordt gevoerd voor auto’s die parkeren en tegelijkertijd gebruik maken van de mogelijkheid om de auto’s elektrisch te laden aan de laadpaal enerzijds en niet-elektrische voertuigen anderzijds. De rechtbank oordeelde dat de gemeenteraad op grond van de Gemeentewet zelf invulling kan geven aan de vrijstellingen van gemeentelijke belastingen. In deze zelfstandige bevoegdheid mag de rechter alleen treden als het ontbreken van een bepaalde vrijstelling in strijd zou zijn met een algemeen rechtsbeginsel, maar dat is hier niet aan de orde.

Bron: Auto & Fiscus