Pleidooi voor lagere bijtelling

In aanloop naar Autobrief 2.0 wordt gepleit voor een lager bijtellingspercentage. Autobrief 2.0 verschijnt medio 2015 en bevat de kabinetsplannen voor de autobelastingen voor de jaren 2017 tot en met 2020.

In het oorspronkelijke plan van het kabinet zou de Autobrief 2.0 in de loop van 2014 verschenen zijn en betrekking hebben gehad op de jaren 2016 tot en met 2019. In aanloop daarnaartoe heeft de autobranche reeds haar visie gepresenteerd. Het systeem van verlaagde bijtellingscategorieën op basis van de CO2-uitstoot heeft zijn tijd gehad. Bij voorkeur keert de autobranche terug naar één bijtellingstarief. Dat tarief zou dan wel fors lager moeten zijn dan de huidige 25% van de catalogusprijs.

Dat huidige tarief doet immers geen recht aan het werkelijke privévoordeel, zo stelt ook Leaseplan in een nieuw persbericht. AMD automotive fiscalisten stelde eerder dit jaar ook reeds dat de bruto bijtelling geen recht doet aan het werkelijke privévoordeel. Bij een auto met een catalogusprijs van bijvoorbeeld 40.000 euro, wordt 25% belast als privégebruik, dat is dus 10.000 euro. Stel dat de werkelijke jaarlijkse autokosten op 15.000 liggen, dan wordt dus 67% van alle kosten als privégebruik belast. De gemiddelde zakenautorijder rijdt echter slechts zo’n 26% privé. Een realistische gemiddelde bijtelling ligt rond de 11% van de catalogusprijs. Bijkomend voordeel voor de overheid is dat er dan veel minder vaak een beroep op de tegenbewijsregeling met rittenregistratie zal worden gedaan. Vooral ook dat laatste aspect verdient bij de uitwerking van Autobrief 2.0 volgend jaar de nodige aandacht.

Bron: Auto en Fiscus