Samenwerking met Via autobeheer

Wat betekent een samenwerking met Via autobeheer.

Analyse
Na een kennismakingsgesprek en een inventarisatie van uw behoeften, maken wij een analyse van uw wagenpark en doen een passend voorstel voor onze dienstverlening. Het kan zijn dat Lease control voor uw onderneming de beste aanpak is of Eigen beheer control. Of wellicht een combinatie van beiden.

Plan van aanpak
Op basis van het gesprek en onze analyse, stellen wij een plan van aanpak op voor uw onderneming. Het plan van aanpak geeft gedetailleerd weer wat wij voor u doen en welke besparingen wij voor u kunnen realiseren binnen uw totale wagenpark. Bij de meeste van de bedrijven die wij doorlichten, komen wij tot substantiële besparingen. Naast geld bespaart u uzelf ook tijd. Want bij overeenstemming bent u direct alle administratieve rompslomp kwijt, omdat wij dat voor u doen.

CarWise
Voor onze werkzaamheden maken wij gebruik van het softwarepakket CarWise. Deze software wordt door veel leasemaatschappijen gebruikt en faciliteert een efficiënte wijze van uitvoering.

Account Management
U krijgt regelmatig en naar gelang van behoefte bezoek van onze wagenparkadviseur. Onze managementrapportage dient als basis van het gesprek. U wordt op de hoogte gehouden van de actuele situatie van uw wagenpark en u krijgt adviezen om de situatie verder te optimaliseren.

Persoonlijke aandacht
Wij kiezen voor een persoonlijke benadering. Wij zijn geïnteresseerd in de mens achter het bedrijf. Persoonlijke aandacht werkt ook, zo leert de praktijk. Wij zijn een kleine organisatie en ervaren dagelijks dat persoonlijk contact een meerwaarde betekent voor de kwaliteit van de relatie.

Voorwaarden

Financiële screening:
Voordat we een auto voor u definitief kunnen bestellen dienen wij of de leasemaatschappij, de financiële positie van uw bedrijf te beoordelen. Hiertoe dient u de jaarrekeningen van het afgelopen jaar van uw onderneming aan ons te overleggen met een kopie uittreksel Kamer van Koophandel.
Tevens een kopie van legitimatie bewijs van de tekenbevoegde volgens de Kamer van Koophandel. Binnen 48 uur hoort u vervolgens van ons of dat we uw auto kunnen bestellen.

Facturatie:
Deze geschiedt 1 maand vooruit via automatische incasso.