Vervanging Travel Card brandstofpassen

Geachte relatie,

Hierbij willen wij u informeren dat via autobeheer binnenkort overstapt naar een andere leverancier voor de brandstofpassen.

Met ingang van 1-11-2010 zullen wij gebruik gaan maken van Multi Tank Card.

Reden van ons besluit is, dat de dienstverlening van Multi Tank Card beter aansluit bij onze bedrijfsdoelstellingen. Wij hebben hiermee o.a een tariefsverhoging voorkomen  en betere rapportage tools staan ons ter beschikking.

Voor u en uw medewerkers die nu in het bezit zijn van een Travel Card verandert er weinig. Uw medewerkers kunnen met de Multi Tank Card bij dezelfde tankstations terecht als zij gewend waren met de Travelcard. Zowel nationaal als internationaal.

Uw medewerker(s) behouden de pincode die ze nu gebruiken bij de Travelcard, er verandert dus niets.

Wij zullen vanaf 1-11-2010 de nieuwe brandstofpassen rechtstreeks aan uw medewerkers versturen met daarbij een begeleidend schrijven. Aan de berijders wordt in deze brief gevraagd om direct gebruik te maken van de Multi Tank Card en de Travelcard te vernietigen.

Indien het gaat om een algemene pas en of het adres onbekend is, dan wordt de pas rechtstreeks naar u verstuurd.

Op 15 november zullen wij de Travelcard laten blokkeren.

De administratieve afwikkeling van de getankte brandstoffen zullen op de gebruikelijke wijze  met u afgerekend worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.