Wijziging BTW-correctie

Wijziging btw-correctie in belastingaangifte
Bij privégebruik van een auto van de zaak dient de werkgever voor de BTW jaarlijks een correctie op de afgetrokken btw te maken. Per 1 juli ’11 is er een wijziging opgetreden in de wijze hoe deze btw-correctie opgenomen moet worden in de belastingaangifte en dat heeft consequenties. De wijziging geldt zowel voor de auto(’s) van de ondernemer als voor de auto’s die aan werknemers ter beschikking worden gesteld, dus ook de leaseauto’s.

De wijzigingen

  • Autokosten vallen niet meer onder het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA), maar het privégebruik wordt belast als een (fictieve) dienst door de ondernemer aan zichzelf of werknemer in privé;
  • De btw-correctie voor privégebruik is niet meer afhankelijk van de bijtelling voor de loon- en inkomstenbelasting;
  • Woon-werkverkeer wordt voortaan beschouwd als privégebruik, waardoor nu btw verschuldigd kan zijn voor auto’s die buiten de loon- en inkomstenbelasting blijven op basis van een 500 km-verklaring en voorheen ook buiten de btw-correctie bleven;
  • Vanaf 1 juli ’11 wordt periodiek btw geheven naar rato van het werkelijke privégebruik of wordt aan het einde van het jaar 2,7% van de catalogusprijs van de auto als btw verschuldigd.

Uw belastingaangifte 2011
Voor het eerste halfjaar 2011 dient u bij de laatste aangifte over 2011 de ‘oude’ btw-correctie aan te geven en af te dragen. Tegen deze correctie voor het eerste halfjaar 2011 kunt u direct pro forma bezwaar maken met een verzoek om aanhouding en uitstel van motivering onder verwijzing naar de uitspraak van Rechtbank Haarlem en het ingestelde hoger beroep. Staan er voor tijdvakken eerder dan 2011 nog bezwaren open, dan kan onder verwijzing naar de lopende procedure, verzocht worden deze aan te houden totdat er een definitieve uitspraak is.

Directe aanleiding

Directe aanleiding voor deze wijzigingen is de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011, waarin is beslist dat het maken van een onderscheid op basis van CO2-uitstoot Europeesrechtelijk niet is toegestaan. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend, maar de staatsecretaris van Financiën is toch overgegaan tot wijziging van deze regelgeving.

Bovenstaande fiscale informatie is afkomstig van Loyens en Loeff. Het volledige nieuwsbericht kunt u nalezen op de website  loyensloeff.com.

Voorbeeld

Ter illustratie een voorbeeld van de oude en nieuwe berekening van de btw-correctie; Een auto met een catalogusprijs (incl. btw en bpm) van € 20.000 en een bijtellingspercentage van 25%:

  • tot 1 juli 2011 een btw-correctie van € 20.000 x (12% x 25%) = € 600,-
  • dezelfde auto heeft na 1 juli een btw correctie van € 20.000,- x 2,7% = € 540,-

Bronvermelding:  Athlon Car Lease