Auto en bestuurder

Paragraaf

Als bestuurder heeft u een (lease)auto ter beschikking gesteld gekregen van uw werkgever. Hier horen een aantal verantwoordelijkheden bij. Hieronder vragen wij uw aandacht voor een aantal belangrijke aandachtspunten.

Als bestuurder heeft u een (lease)auto ter beschikking gesteld gekregen van uw werkgever. Hier horen een aantal verantwoordelijkheden bij. Hieronder vragen wij uw aandacht voor een aantal belangrijke aandachtspunten.

Onderhoud en Reparatie

Om de auto in goede conditie te houden, is tijdig onderhoud belangrijk. De leasemaatschappijen werken voor reparatie en onderhoud van de lease-auto samen met merkdealers en de betere universele autobedrijven. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de merkdealer. Zij nemen contact op met de leasemaatschappij en vragen toestemming voor de onderhoudsbeurt en/of de reparatie. Heeft uw werkgever de auto in eigendom? Dan dient de dealer toestemming te vragen aan Via autobeheer.

Let op: u bent als bestuurder zelf verantwoordelijk om de auto tijdig aan te bieden voor onderhoud. Indien u weinig kilometers rijdt dan dient u de auto minimaal 1x per jaar aan te bieden bij de dealer. Verder dient u zelf regelmatig het oliepeil van uw auto te controleren

Reparaties die ontstaan zijn door achterstallig onderhoud of te weinig olie vallen buiten het leasecontract en zijn niet verzekerbaar. Deze zullen daarom aan uw werkgever worden doorbelast.

APK: periodieke autokeuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren.

Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, én het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar.

Personenauto’s en lichte
Bedrijfsvoertuigen(<3500 KG)
Brandstof
Wanneer keuren?
Datum eerste toelating na 1 januari 2005
Benzine en/of elektromotor en Plug in HybrideEerste APK na 4 jaar, daarna
twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) en Plug in HybrideEerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005
AlleEerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouderAlleEens per 2 jaar APK
Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960
AlleGeen APK-plicht

Zware bedrijfsauto’s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen moeten elk jaar worden gekeurd vanaf het moment dat ze nieuw op de weg worden toegelaten. De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden. Het laten doen van deze keuring betekent dan ook niet dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijven dus belangrijk.

Als service krijgt u tijdig bericht van de leasemaatschappijen wanneer uw auto gekeurd dient te worden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de auto op tijd gekeurd wordt. Bent u te laat? Dan krijgt uw werkgever automatisch een bekeuring van €149,- doorbelast.

Daarnaast is, zolang de auto NIET gekeurd is, de auto NIET verzekerd en kunt u bij een aanhouding een tweede bekeuring krijgen.

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende keuringsdatum voor uw auto is?

Banden, zomer en winter

Alle leasemaatschappijen kennen een winterbandenregeling. In de periode oktober t/m april – wanneer de wegen vaak glad, nat en vuil zijn – zorgen wij dat de (lease)auto is voorzien van winterbanden. Lees hier meer over de voordelen van winterbanden. Als u gebruikmaakt van de winterbandenregeling, dan worden de zomerbanden van uw leaseauto in de winter vervangen door winterbanden en vice versa.

Voor de winterbandenregeling betaalt u een vaste prijs per maand, afhankelijk van de bandenmaat en het jaarkilometrage van de betreffende auto. De kosten voor de winterbandenregeling zijn gebaseerd op een meestal ongelimiteerd aantal winterbanden. Twee keer per jaar ontvangt u van ons een herinnering om een afspraak te maken voor de wisseling: half september en half maart. Deze wisseling dient altijd plaats te vinden bij een bandenspecialist, een van de bekende fitterbedrijven als Euromaster, Profile Tyre centers en kwikfit.

Tip: maak meteen een afspraak voor het wisselen van de banden voor het volgende seizoen, u voorkomt dan onnodige wachttijden!

Winterbanden zijn in Nederland niet verplicht, maar dragen wel bij aan een veilige autorit. In het buitenland zijn winterbanden soms wel verplicht (zie auto en buitenland).

Sneeuwkettingen

Bent u van plan sneeuwkettingen te gebruiken, informeert u dan bij uw bandenspecialist naar de mogelijkheden.

Wielsloten

Als uw auto is uitgerust met lichtmetalen velgen, controleert u dan voor het bezoek aan de bandenspecialist uw auto op de aanwezigheid van de sleutel voor het wielslot. Dit voorkomt teleurstelling en verloren tijd.

Heeft u geen winterbandenregeling? Ook dan dient u de zomerbanden bij de bandenspecialist te laten vervangen.

Vervangend vervoer

Als u de (lease)auto tijdelijk niet kunt gebruiken vanwege bijvoorbeeld onderhoud of schade, kunnen wij voor een vervangende auto zorgen. Dit is een gelijkwaardige auto of een klasse kleiner, als dit zo met uw werkgever is afgesproken. Afhankelijk van de gemaakte afspraken neemt Via autobeheer of uw werkgever de kosten van het vervangend vervoer op zich. Via autobeheer zorgt in overleg met de dealer en/of het schadebedrijf voor de juiste oplossing.

NB: de eerste dag vervangend vervoer is altijd voor rekening van uw werkgever. Een oplossing voor één dag, voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt, is vaak goed te regelen zonder dat u kosten hoeft te maken voor vervangend vervoer. Denk aan het halen en brengen door uw collega, een afspraak met de dealer, een leenfiets, etc.

Schade

Uw auto is verzekerd bij Euro Insurances. Het polisnummer is NL2759901A72. De hulpdienst is geregeld via SOS International.

U dient schade aan uw auto binnen 24 uur of, indien in het weekend, direct op maandag te melden aan Via autobeheer. Voor ruitschade kunt u direct contact opnemen met Carglass (088-0406124) of met Autotaalglas (0800-0828). Als u een ster in uw voorruit snel laat repareren, voorkomt u dat de hele ruit scheurt en helemaal moet worden vervangen!

Bij een eenzijdige schade (niet verhaalbaar) volstaat het om de melding telefonisch dan wel schriftelijk (via e-mail) te maken bij Via autobeheer op tel.nr. 040-2063864 of info@via-autobeheer.nl. Een ingevuld schadeformulier is in dit geval niet nodig. Via autobeheer meldt de schade bij de verzekering.

Bij een schade met een betrokken tegenpartij dient de schade eveneens telefonisch dan wel schriftelijk gemeld te worden bij Via autobeheer. Er dient dan ook een volledige ingevuld schadeformulier (voor- en achterkant), door beide partijen ondertekend, naar Via autobeheer gestuurd te worden (Bij voorkeur via e-mail naar info@via-autobeheer.nl). Via autobeheer stuurt deze vervolgens door naar de verzekering en stemt tevens de reparatie en voortgang met u af.

Indien u niet meer verder kunt door schade en/of technisch mankement neemt u direct contact op met SOS International.

Hulpdienstinstantie (24/7 bereikbaar): SOS International

Tel. 020-6515147

Meldt u aan met uw eigen kenteken en als verzekerde Via autobeheer. Deze informatie vindt u ook terug in de Via autobeheer-app.

Dit betekent dat de hulpdiensten van de leasemaatschappijen en die van de dealer komen te vervallen, u dient die dus NIET in te schakelen.

Waar heeft u recht op?

Bij een onverhoopte stranding i.v.m. pech of een ongeval kunt u 24 uur per dag rekenen op hulp. U wordt altijd geholpen! Hieronder treft u een overzicht aan van de hulpverlening waar u recht op heeft:

Pechhulp Nederland

Inclusief vervangend vervoer

En…

Pechhulp Europa

Inclusief vervangend vervoer

Tip: sla het hulpdienstnummer op in uw smartphone zodat u te allen tijde de hulpdienst kunt inschakelen.

Uiteraard gaan we er vanuit (en hopen we) dat u geen gebruik van onze hulpdienst hoeft te maken. Mocht u toch onverhoopt stranden dan bent u in ieder geval verzekerd van goede hulp. Als u gebruik heeft gemaakt van de hulpdienst laat het dan aan Via autobeheer weten tijdens kantooruren (040-2063864).

Via autobeheer App

Via autobeheer heeft een eigen app ontwikkeld, speciaal voor alle bestuurders.

Deze is op de volgende manier te downloaden:

U logt in met uw kenteken en meldcode*. In de app vindt u alle benodigde informatie over uw lease-auto en leasecontract. Maar u vindt hier bijvoorbeeld ook alle benodigde servicenummers, bijvoorbeeld in het geval van schade en diefstal.

*De meldcode bestaat altijd uit de laatste 4 cijfers van uw chassisnummer:

Wij hopen dat het gebruik van deze applicatie een toegevoegde waarde heeft voor u als leaserijder met een directe link naar uw wagenparkbeheerder, Via autobeheer.

Vermissing brandstofpas

Indien u uw brandstofpas kwijt bent of vermoedt dat deze is gestolen, dan gelieve tijdens kantooruren zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Via autobeheer (040-2063864). De brandstofpas wordt dan per direct geblokkeerd en tevens wordt er een nieuwe aangevraagd (de pincode blijft ongewijzigd, tenzij anders aangegeven).

Declareren brandstofkosten

Als u onverhoopt om wat voor reden dan ook geen gebruik heeft kunnen maken van uw brandstofpas, dan kunt u de gemaakte brandstofkosten op de volgende manier declareren:

Om een declaratie in te voeren gaat u naar de website van MTC.

In de linkerbalk kunt u klikken op ‘Inloggen als bestuurder’. U hebt hiervoor verder geen aparte inloggegevens nodig en logt in met uw pasnummer (deze staat op de voorkant van de pas en begint met 308107, deze dient zonder spaties ingegeven te worden), het kenteken (zonder streepjes, aan elkaar) en uw pincode. Zodra u ingelogd bent neemt u de volgende stappen:

De ingevoerde declaratie wordt getoond in het kader ‘Declaratieregels’. Indien gewenst kunt u een tweede declaratie invoeren of u kunt op ‘Ter accordering aanbieden’ klikken om de declaratie te versturen.

Eén keer per week (doorgaans op donderdag) wordt er door de wagenparkbeheerder geaccordeerd en vervolgens vindt z.s.m. de uitbetaling aan u plaats.

Bent u in het bezit van een brandstofpas via Travelcard, dan kunt u deze handmatig declareren (zie hieronder).

Handmatig declareren

U kunt de gemaakte brandstofkosten ook eventueel rechtstreeks via ons declareren middels het declaratieformulier van Via autobeheer. Deze dient vervolgens ingevuld, ondertekend door de verantwoordelijke en voorzien van een kopie van de tankbon(nen), naar ons teruggestuurd te worden (bij voorkeur via e-mail). Wij zorgen er dan voor dat de kosten direct op het door u opgegeven banknummer worden terugbetaald.

Inleveren (lease)auto

Eén week voor de ontvangst van uw nieuwe auto, nemen wij contact met u op om de inleverprocedure van uw vorige auto met u door te nemen. Wij vertellen u wat u moet doen als u uw (lease)auto inlevert of overdraagt aan een collega. Verder brengen wij u op de hoogte over de controle op schade.

Wanneer u de auto inlevert, dient deze zowel van binnen als van buiten schoon te zijn. Alle zaken die u bij ontvangst van de auto aantrof horen bij het inleveren in de auto aanwezig te zijn. Denk hierbij aan (reserve)sleutel(s), boekjes en alle meegeleaste opties en accessoires. Als er zaken ontbreken, brengen de leasemaatschappijen kosten in rekening. Via autobeheer zorgt voor de definitieve afmelding bij de leasemaatschappijen.

Auto kopen einde contract

Berijders hebben bij de leasemaatschappijen of bij de werkgever de mogelijkheid de (lease)auto te kopen na afloop van de contractperiode. Een aantal maanden voordat het contract afloopt, kunt u via ons de overnameprijs opvragen (geef een kilometerindicatie op). De auto kan bijvoorbeeld ook voor familie of vrienden worden gekocht.

Indien u akkoord gaat met de prijs dan brengen wij u rechtstreeks in contact met de desbetreffende afdeling van de leasemaatschappij om de transactie te regelen.

Milieusticker Duitsland

Op het moment dat u met uw voertuig naar Duitsland reist kunt u hier sinds 2008 te maken krijgen met milieuzones (umweltzones). U mag deze zones alleen inrijden als uw voertuig voorzien is van een milieusticker (umweltplakette) die wordt toegestaan in de bewuste milieuzone.

U kunt deze aanvragen via volgende link: https://www.milieusticker.nl/ecms_pages.php?id=1

Registratie voertuig Brussel

Tegenwoordig moeten alle buitenlandse auto’s zijn geregistreerd, voordat je de milieuzone van Brussel mag inrijden. Een registratie is 3 jaar geldig. Meld je auto hier aan om een boete van €150,- te voorkomen.