Auto en bestuurder

Als bestuurder heeft u een (lease)auto ter beschikking gesteld gekregen van uw werkgever. Hier horen een aantal verantwoordelijkheden bij zoals het goed zorgen voor uw auto zoals een goede huisvader/-moeder betaamd.
Hieronder vragen wij u aandacht voor een aantal belangrijke aandachtspunten.

Onderhoud en Reparatie

Om de auto in goede conditie te houden, is tijdig onderhoud belangrijk. De leasemaatschappijen werken voor reparatie en onderhoud van de lease-auto samen met merkdealers en de betere universele autobedrijven. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de merkdealer. Zij nemen contact op met de leasemaatschappij en vragen toestemming voor de onderhoudsbeurt en of reparatie. Heeft u werkgever de auto in eigendom dan dient de dealer toestemming te vragen aan Via autobeheer.

Let op, u bent als bestuurder verantwoordelijk om de auto tijdig aan te bieden voor onderhoud, indien u weinig kilometers rijdt dan dient u minimaal 1 x per jaar de auto aan te bieden bij de dealer.

Controleer regelmatig het oliepeil van uw auto.

Reparaties die ontstaan zijn door achterstallig onderhoud of te weinig olie vallen buiten het leasecontract en zijn niet verzekerbaar, en zullen daarom doorbelast worden aan uw werkgever.

APK: periodieke autokeuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen.
Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren.
Afhankelijk van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten, én het soort brandstof, moet dat vanaf het derde of vierde levensjaar. Na deze eerste keuring vindt de eerstvolgende keuring plaats na één of twee jaar.

Personenauto’s en lichte
Bedrijfsvoertuigen(<3500 KG)
Brandstof
Wanneer keuren?
Datum eerste toelating na 1 januari 2005
Benzine en/of elektromotor en Plug in HybrideEerste APK na 4 jaar, daarna
twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar
Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) en Plug in HybrideEerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005
AlleEerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuig 30 jaar of ouderAlleEens per 2 jaar APK
Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960
AlleGeen APK-plicht

Zware bedrijfsauto’s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen moeten elk jaar worden gekeurd vanaf het moment dat ze nieuw op de weg worden toegelaten
De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijven dus belangrijk.

Als service krijgt u bericht van de leasemaatschappijen wanneer uw auto gekeurd dient worden. Het is echter uw verantwoordelijkheid dat de auto op tijd gekeurd wordt. Bent u te laat dan krijgt uw werkgever automatisch een bekeuring van Euro 149,- doorbelast.

Zolang de auto NIET gekeurd is, is de auto NIET meer verzekerd en kunt u bij aanhouding een tweede bekeuring uitgeschreven krijgen.

Mijn auto, wanneer is de keuringsdatum?

Kijk op deze link: https://www.rdw.nl
Kies dan de optie “voertuig gegevens online bekijken” rechts in de balk en voer vervolgens uw kenteken in.

Banden, zomer en winter

Leasemaatschappijen kennen een winterbandenregeling. In de periode november tot april – wanneer de wegen vaak glad, nat en vuil zijn – zorgen wij dat de( lease)auto is voorzien van winterbanden. Winterbanden zorgen voor veiliger weggedrag van de auto. Als u gebruik maakt van de winterbandenregeling, dan worden de zomerbanden van uw leaseauto in de winter vervangen door winterbanden en vice versa.
Voor de winterbandenregeling betaalt u een vaste prijs per maand, afhankelijk van de bandenmaat en het jaarkilometrage van de betreffende auto. De kosten voor de winterbandenregeling zijn gebaseerd op een meestal ongelimiteerd aantal winterbanden.
Twee keer per jaar ontvangt u van ons bericht: half september en half maart .
Deze wisseling dient altijd plaats te vinden bij de bandenspecialist, de bekende fitterbedrijven als Euromaster, Profile Tyre centers en kwikfit.
Tip: maak meteen een afspraak voor het wisselen van banden voor het volgende seizoen, u voorkomt dan onnodige wachttijden!
Winterbanden zijn in Nederland niet verplicht, maar dragen wel bij aan een veilige autorit. Zeker in de wintermaanden. In het buitenland zijn winterbanden soms wel verplicht (zie auto en buitenland).

Sneeuwkettingen

Bent u van plan sneeuwkettingen te gebruiken, informeert u dan bij uw bandenspecialist naar de mogelijkheden.

Wielsloten

Als uw auto is uitgerust met lichtmetalen velgen, controleert u dan voor het bezoek aan de bandenspecialist uw auto op de aanwezigheid van de sleutel voor het wielslot. Dit voorkomt teleurstelling en verloren tijd.
Heeft u geen winterbanden regeling dan dient u ook de zomerbanden bij de bandenspecialist te laten vervangen.

Vervangend vervoer

Als u de (lease)auto tijdelijk niet kunt gebruiken vanwege bijvoorbeeld onderhoud of schade, kunnen wij voor een vervangende auto zorgen. Dit is een gelijkwaardige auto of een klasse kleiner, als dit zo met uw werkgever is afgesproken. Afhankelijk van de gemaakte afspraken neemt Via autobeheer of uw werkgever de kosten van het vervangend vervoer op zich. Via autobeheer zorgt in overleg met de dealer en of schadebedrijf voor de juiste oplossing.
NB :de eerste dag vervangend vervoer is altijd voor rekening van uw werkgever. Een oplossing voor 1 dag tbv de onderhoudsbeurt is vaak goed te regelen zonder dat uw kosten hoeft te maken voor vervangend vervoer.
Denk aan halen en brengen door uw collega, afspraak met de dealer, leenfiets, etc.

Schade

Uw auto is verzekerd bij Euro Insurances. Polisnummer NL2759901A72. De hulpdienst is geregeld via SOS International.

U dient schade aan uw auto binnen 24 uur of indien in het weekend direct op maandag te melden aan Via autobeheer. Voor ruitschade kunt u direct contact opnemen met Carglass (088-0406124) of met Autotaalglas (0800-0828). Als u een ster in uw voorruit snel laat repareren, voorkomt u dat de hele ruit scheurt en helemaal moet worden vervangen!

Bij een eenzijdige schade (niet verhaalbaar) volstaat het om de melding telefonisch dan wel schriftelijk (via email) te maken naar Via autobeheer op tel.nr. 040-2063864 of info@via-autobeheer.nl. Een ingevuld schadeformulier is in dit geval niet nodig. Via autobeheer meldt de schade bij de verzekering.

Bij een schade met betrokken tegenpartij dient de schade eveneens telefonisch dan wel schriftelijk gemeld te worden bij Via autobeheer. Echter dient er dan ook nog een volledige ingevuld schadeformulier (voor- en achterkant) door beide partijen ondertekend naar Via autobeheer gestuurd te worden. Bij voorkeur via email (info@via-autobeheer.nl). Via autobeheer stuurt deze vervolgens door naar de verzekering en stemt tevens de reparatie en voortgang met u af.

Voor schade en/of pech buiten kantooruren kunt u contact opnemen met SOS International:

Hulpdienst instantie: SOS International

tel. 020-6515147

Meldt u aan met het kenteken en als Via autobeheer verzekerde.

Deze informatie vindt u ook terug in de Via autobeheer App.

Dit betekent dat de hulpdienst telefoonnummers van de leasemaatschappijen en die van de automerk hulpdienst komen te vervallen en die u dus NIET dient in te schakelen.

Waar heeft u recht op:

Bij een onverhoopte stranding i.v.m. pech of een ongeval kunt u 24 uur per dag rekenen op hulp.

De insteek is dat u altijd wordt geholpen! Hieronder treft u een overzicht aan van de hulpverlening waar u recht op heeft:

Pechhulp Nederland

inclusief vervangend vervoer

En…

 Pechhulp Europa

inclusief vervangend vervoer

Sla het hulpdienst nummer op in uw smartphone zodat u te allen tijde de hulpdienst kunt inschakelen.

Uiteraard gaan we er vanuit dat u geen gebruik van onze hulpdienst hoeft te maken, mocht u toch onverhoopt stranden dan bent u in ieder geval verzekerd van goede hulp.

Als u gebruik heeft gemaakt van de hulpdienst laat het dan aan ons weten tijdens kantooruren op tel. 040-2063864.

Via autobeheer App

Via autobeheer heeft een App ontwikkeld, speciaal voor alle bestuurders.

Deze is op de volgende manier te downloaden:

Via uw kenteken en de meldcode* logt u in en vindt u in de applicatie alle benodigde informatie over uw lease-auto en leasecontract. Maar ook bijvoorbeeld in het geval van schade of diefstal vindt u de benodigde servicenummers.

*De meldcode zijn altijd de laatste 4 cijfers van uw chassisnummer:
Op de kentekencard vindt u de meldcode vermeld onder het kenteken.
Op het papieren kentekenbewijs vindt u de meldcode op deel I vermeld naast het kenteken.

Wij hopen dat het gebruik van deze applicatie een toegevoegde waarde heeft voor u als leaserijder en een directe link naar uw wagenparkbeheerder Via autobeheer.

Vermissing brandstofpas

Indien u uw brandstofpas kwijt bent of vermoedt dat deze is gestolen, dan gelieve tijdens kantooruren zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Via autobeheer. De brandstofpas wordt dan per direct geblokkeerd en tevens wordt een nieuwe aangevraagd (pincode blijft ongewijzigd, tenzij anders aangegeven).

Declareren brandstofkosten

Als u onverhoopt om wat voor reden dan ook geen gebruik kunt maken van uw brandstofpas dan kunt u de gemaakte brandstofkosten op de volgende manieren alsnog declareren.

Om een declaratie van een brandstoftanking in te voeren kunt u gebruik maken van de website van MTC op https://www.mtc.nl

In de linkerbalk kunt u klikken op inloggen als bestuurder. U hebt hiervoor verder geen aparte inloggegevens nodig en logt in met uw pasnummer (staat op de voorkant van de pas) die begint met 308107 (telt in totaal 19 cijfers en dient zonder spaties ingegeven te worden), het kenteken (zonder streepjes aan elkaar) die op uw tankpas vermeld staat en uw pincode. Zodra u ingelogd bent neemt u de volgende stappen:

Eén keer per week (doorgaans op donderdag) wordt er door de wagenparkbeheerder geaccordeerd en vervolgens vind z.s.m. de uitbetaling aan u plaats.

Bent u in het bezit van een brandstofpas via Travelcard dan kunt u deze handmatig declareren. Zie hieronder.

U kunt de gemaakte brandstofkosten ook eventueel rechtstreeks via ons declareren middels het declaratieformulier van Via autobeheer. Deze dient vervolgens ingevuld, ondertekend door de verantwoordelijke en voorzien van een kopie van de tankbon(nen) naar ons teruggestuurd te worden (bij voorkeur via email). Wij zorgen er dan voor dat de kosten direct op het door u opgegeven banknummer wordt terugbetaald.

Inleveren (lease)auto

Één week voor de ontvangst van uw nieuwe auto, nemen wij contact met u op om de inleverprocedure met u door te nemen. Wij vertellen u wat u moet doen als u uw (lease)auto inlevert of overdraagt aan een collega. Verder brengen wij u op de hoogte over de controle op schade.

Wanneer u de auto inlevert, dient deze zowel van binnen als van buiten schoon te zijn. Alle zaken die u bij ontvangst van de auto aantrof, horen bij het inleveren in de auto aanwezig te zijn. Denk hierbij aan (reserve)sleutel(s), boekjes en alle meegeleaste opties en accessoires. Als er zaken ontbreken, brengen de leasemaatschappijen kosten in rekening.

Via autobeheer zorgt voor de definitieve afmelding naar de leasemaatschappijen.

Auto kopen einde contract

Berijders hebben bij de leasemaatschappijen of werkgever de mogelijkheid de (lease)auto te kopen na afloop van de contractperiode. Een aantal maanden voordat het contract afloopt, kunt u via ons de overnameprijs opvragen (geef een kilometerindicatie op) De auto kan bijvoorbeeld ook voor familie of vrienden worden gekocht.

Indien u akkoord gaat met de prijs dan brengen wij u rechtstreeks in contact met de desbetreffende afdeling van de leasemaatschappij.

Milieusticker Duitsland

Op het moment dat u met uw voertuig naar Duitsland reist kunt u hier sinds 2008 te maken krijgen met milieuzones (umweltzones). U mag deze zones alleen inrijden als uw voertuig voorzien is van een milieusticker (umweltplakette) die wordt toegestaan in de bewuste milieuzone.

U kunt deze aanvragen via volgende link: https://www.milieusticker.nl/ecms_pages.php?id=1

Registratie voertuig Brussel

Tegenwoordig moeten alle buitenlandse auto’s zijn geregistreerd, voordat je de milieuzone van Brussel mag inrijden. Een registratie is 3 jaar geldig. Meld je auto hier aan om een boete van €150,- te voorkomen.