Wat te doen bij …

Schade

Uw auto is verzekerd bij Euro Insurances. Polisnummer NL2759901A72. De hulpdienst is geregeld via SOS International.

U dient schade aan uw auto binnen 24 uur of indien in het weekend direct op maandag te melden aan Via autobeheer. Voor ruitschade kunt u direct contact opnemen met Carglass (088-0406124) of met Autotaalglas (0800-0828). Als u een ster in uw voorruit snel laat repareren, voorkomt u dat de hele ruit scheurt en helemaal moet worden vervangen!

Bij een eenzijdige schade (niet verhaalbaar) volstaat het om de melding telefonisch dan wel schriftelijk (via email) te maken naar Via autobeheer op tel.nr. 040-2063864 of info@via-autobeheer.nl. Een ingevuld schadeformulier is in dit geval niet nodig. Via autobeheer meldt de schade bij de verzekering.

Bij een schade met betrokken tegenpartij dient de schade eveneens telefonisch dan wel schriftelijk gemeld te worden bij Via autobeheer. Echter dient er dan ook nog een volledige ingevuld schadeformulier (voor- en achterkant) door beide partijen ondertekend naar Via autobeheer gestuurd te worden. Bij voorkeur via email (info@via-autobeheer.nl). Via autobeheer stuurt deze vervolgens door naar de verzekering en stemt tevens de reparatie en voortgang met u af.

Voor schade en/of pech buiten kantooruren kunt u contact opnemen met SOS International:

Hulpdienst instantie: SOS International

tel. 020-6515147

Meldt u aan met het kenteken en als Via autobeheer verzekerde.

Deze informatie vindt u ook terug in de Via autobeheer App.

Dit betekent dat de hulpdienst telefoonnummers van de leasemaatschappijen en die van de automerk hulpdienst komen te vervallen en die u dus NIET dient in te schakelen.

Waar heeft u recht op:

Bij een onverhoopte stranding i.v.m. pech of een ongeval kunt u 24 uur per dag rekenen op hulp.

De insteek is dat u altijd wordt geholpen! Hieronder treft u een overzicht aan van de hulpverlening waar u recht op heeft:

Pechhulp Nederland

inclusief vervangend vervoer

En…

 Pechhulp Europa

inclusief vervangend vervoer

Sla het hulpdienst nummer op in uw smartphone zodat u te allen tijde de hulpdienst kunt inschakelen.

Uiteraard gaan we er vanuit dat u geen gebruik van onze hulpdienst hoeft te maken, mocht u toch onverhoopt stranden dan bent u in ieder geval verzekerd van goede hulp.

Als u gebruik heeft gemaakt van de hulpdienst laat het dan aan ons weten tijdens kantooruren op tel. 040-2063864.

 

Vermissing brandstofpas

Indien u uw brandstofpas kwijt bent of vermoedt dat deze is gestolen, dan gelieve tijdens kantooruren zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Via autobeheer. De brandstofpas wordt dan per direct geblokkeerd en tevens wordt een nieuwe aangevraagd (pincode blijft ongewijzigd, tenzij anders aangegeven).

 

Declareren brandstofkosten

Als u onverhoopt om wat voor reden dan ook geen gebruik kunt maken van uw brandstofpas dan kunt u de gemaakte brandstofkosten op de volgende manieren alsnog declareren.

Om een declaratie van een brandstoftanking in te voeren kunt u gebruik maken van de website van MTC op https://www.mtc.nl

In de linkerbalk kunt u klikken op inloggen als bestuurder. U hebt hiervoor verder geen aparte inloggegevens nodig en logt in met uw pasnummer (staat op de voorkant van de pas) die begint met 308107 (telt in totaal 19 cijfers en dient zonder spaties ingegeven te worden), het kenteken (zonder streepjes aan elkaar) die op uw tankpas vermeld staat en uw pincode. Zodra u ingelogd bent neemt u de volgende stappen:

Eén keer per week (doorgaans op donderdag) wordt er door de wagenparkbeheerder geaccordeerd en vervolgens vind z.s.m. de uitbetaling aan u plaats.

Bent u in het bezit van een brandstofpas via Travelcard dan kunt u deze handmatig declareren. Zie hieronder.

U kunt de gemaakte brandstofkosten ook eventueel rechtstreeks via ons declareren middels het declaratieformulier van Via autobeheer. Deze dient vervolgens ingevuld, ondertekend door de verantwoordelijke en voorzien van een kopie van de tankbon(nen) naar ons teruggestuurd te worden (bij voorkeur via email). Wij zorgen er dan voor dat de kosten direct op het door u opgegeven banknummer wordt terugbetaald.

 

Vermissing kentekenpapieren / kentekencard

Bent u (een deel van) uw papieren kentekenbewijs of uw kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) kwijt of is dit beschadigd, dan kunt u direct tijdens kantooruren contact opnemen met Via autobeheer (tel. 040 – 2063864 of info@via-autobeheer.nl). Zij communiceren dit met de betreffende leasemaatschappij waarna een nieuw kentekenbewijs zal worden aangevraagd. U hoeft hiervoor verder geen aangifte te doen bij de politie. De kosten hiervoor bedragen 31,50 EUR voor een nieuwe kentekenbewijs (bron: RDW) plus de eventuele administratiekosten die de leasemaatschappij aanrekent en zullen volledig aan de klant worden doorbelast.

 

Kentekenplaten gestolen

Het advies is om direct aangifte bij de politie te doen. Met die aangifte heeft u een bewijs dat de platen zijn gestolen en voorkomt u dat u aansprakelijk wordt gesteld voor een misdrijf waarbij u niet betrokken was.

Schaf daarna meteen nieuwe kentekenplaten aan, anders mag je de weg niet op. Dat kan bij een RDW-erkende kentekenfabrikant (zie www.rdw.nl).

Doorgaans kan men er op wachten en vergeet in elk geval niet een origineel voertuigbewijs (deel 1A) mee te nemen, alsmede een legitimatiebewijs.

De nieuwe kentekenplaten krijgen een duplicaatcode om te voorkomen dat u niet alsnog aansprakelijk wordt gesteld voor overtredingen met de oorspronkelijke platen. Een duplicaatcode is een klein cijfer één, twee of hoger boven het linkerstreepje in het kenteken. (Bron: ANWB)

 

Milieusticker Duitsland

Op het moment dat u met uw voertuig naar Duitsland reist kunt u hier sinds 2008 te maken krijgen met milieuzones (umweltzones). U mag deze zones alleen inrijden als uw voertuig voorzien is van een milieusticker (umweltplakette) die wordt toegestaan in de bewuste milieuzone.

U kunt deze aanvragen via volgende link: https://www.milieusticker.eu/