Onze werkwijze

Wat betekent een samenwerking met Via autobeheer?

 

Analyse

Na een kennismakingsgesprek en een inventarisatie van uw behoeften maken wij een analyse van uw wagenpark en doen een passend voorstel voor onze dienstverlening. Het kan zijn dat lease control voor uw onderneming de beste aanpak is, of juist eigen beheer-control. Of wellicht een combinatie van beiden.

Plan van aanpak

Op basis van het gesprek en onze analyse stellen wij een plan van aanpak op voor uw onderneming. Het plan van aanpak geeft gedetailleerd weer wat wij voor u doen en welke besparingen wij voor u kunnen realiseren binnen uw totale wagenpark.

CarWise

Voor onze werkzaamheden maken wij gebruik van het softwarepakket CarWise. Deze software wordt door veel leasemaatschappijen gebruikt en is gebruiksvriendelijk.

Accountmanagement

U krijgt regelmatig en afhankelijk van uw behoefte bezoek van onze wagenparkadviseur. Onze managementrapportage dient als basis van het gesprek. Natuurlijk wordt u altijd op de hoogte gehouden van de actuele situatie van uw wagenpark en u krijgt adviezen om de situatie verder te optimaliseren.

Persoonlijke aandacht

Wij kiezen voor een persoonlijke benadering. Wij zijn geïnteresseerd in de mens achter het bedrijf. Via autobeheer is zelf een kleine organisatie en we ervaren dagelijks dat persoonlijk contact een meerwaarde betekent voor de kwaliteit van de relatie.

Voorwaarden

Financiële screening:

Voordat we een auto voor u kunnen gaan bestellen dienen wij, of de leasemaatschappij, de financiële positie van uw bedrijf te beoordelen. Hiervoor levert u de jaarrekeningen van uw onderneming van het afgelopen jaar aan ons aan samen met een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Daarbij hebben we ook een kopie van het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde volgens de Kamer van Koophandel nodig. Nadat dit is aangeleverd hoort u binnen 48 uur of we de auto kunnen bestellen.

Facturatie:

Er wordt maandelijks vooruit gefactureerd via automatische incasso.