Fiscale bijtelling & berekening

Fiscale bijtelling 

Indien u een auto van de zaak rijdt, krijgt u te maken met de fiscale bijtelling voor uw (lease)auto. De Belastingdienst merkt het verstrekken van een (lease)auto aan een werknemer aan als loon in natura en zal hier belasting over heffen, als zijnde privégebruik leaseauto.

De enige uitzondering hierop wordt gemaakt als u minder dan 500 privékilometers rijdt met de (lease)auto. In dat geval kunt u ontheffing krijgen van de fiscale bijtelling (u dient zich te laten registreren bij de belastingdienst) voor uw(lease)auto, maar alleen als u dit ook echt kunt aantonen (bijvoorbeeld door een sluitende rittenadministratie).

Er van uitgaande dat u meer dan 500 kilometers privé met uw (lease)auto rijdt, zult u met de fiscale bijtelling leaseauto te maken krijgen.

Per 1 januari 2021

Voor auto’s die vanaf 2017 voor het eerst op kenteken worden gesteld, gelden in 2021 tevens onderstaande bijtellingspercentages (na de milieu-gerelateerde korting). Enkel voor nieuw in te zetten nul emissie auto’s vanaf 01-01-2021 gaat het bijtellingspercentage van 8% naar 12% (tot 40.000 euro, daarboven 22% bijtelling).

Het maakt overigens niet uit op wat voor brandstof de auto rijdt: de uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages zijn in alle gevallen hetzelfde.

CO2-uitstoot in gr/km 2017 – 2019   2020 2021            
0 4% 8% 12% *
1 tot en met 50 22% 22% 22%
51 tot en met 106 22% 22% 22%
107 of meer 22% 22% 22%

 

De hoogte van de bijtelling hangt af van:

 • De fiscale waarde van de auto (netto catalogusprijs berekend door de fabrikant, de fabrieksopties die zijn aangebracht voordat de auto op kenteken is gesteld, inclusief BTW en BPM)
 • Het bijtellingpercentage (wordt bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot en datum eerste tenaamstelling van de auto)
 • De belastingschijf waarin u uw inkomstenbelasting betaalt

Rijdende vloot: voor de reeds gekentekende auto’s voor 1 januari 2017 blijven de bijtellingspercentages ongewijzigd. Deze blijven geldig 5 jaar na datum eerste inschrijving.

*Per 1 januari 2021

 • Wordt een cap geïntroduceerd van € 40.000 van de catalogusprijs tot waar de korting voor nul emissie auto’s van toepassing is. Op het deel van de catalogusprijs boven € 40.000 is het algemene bijtellingspercentage van 22% zonder korting van toepassing.
 • Deze cap geldt niet voor auto’s die worden gevoed met waterstof.

Bijtelling 8% groeit naar 12%, 16%, 17% tot 22%

De bijtelling staat 60 maanden vast, kiest u in 2021 voor een elektrisch auto, dan heeft u tot en met 2026 het bijtellingspercentage van 12%.

NB Emissieloze auto’s – auto’s dus die op elektriciteit of waterstof rijden – zijn tot en met 2024 vrijgesteld van bpm (aanschafbelasting). Vanaf 2025 is er een vaste voet van 360 euro per auto. Tot 2025 is er voor emissieloze auto’s een vrijstelling voor (het rijksdeel) van de mrb (motorrijtuigenbelasting).

Bijtellingspercentages elektrische auto’s overzicht (2018 tot 2026)

Hieronder de bijtellingspercentages voor elektrische auto’s in 2018 tot en met 2025. Vanaf 2026 is het bijtellingstarief voor elektrische auto’s gelijk aan normale auto’s. Dit percentage is 22%.

Bijtelling  2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling percentage  4%  4%  8%  12%  16%  16%  16%  17% 22%
Bijtelling cap*  Geen  50.000  45.000  40.000  40.000  40.000  40.000  40.000 n.v.t.

*Boven dit bedrag is het bijtellingstarief van 22% van kracht.

Let op: Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar vast en gaat in op de eerste dag van de maand nadat de auto in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikname is de dag waarop het kenteken voor het eerst op naam is gesteld. Hier van bewust zijn kan veel netto-bijtelling besparen.

Autokosten

Autokosten zullen veranderen. Door de hogere CO2 uitstoot (veroorzaakt door de nieuwe WLTP-test) wordt de BPM hoger en daarmee ook de autoprijzen. Tenzij de importeur de verhoging compenseert. Maar ook bij gelijkblijvende autoprijzen kunnen de leaseprijzen en/of fiscale waarde van de auto hoger worden. Dit komt door de veranderende verhouding van de (hogere) BPM in de autoprijzen.

Naast veranderende leasekosten voor de auto zelf, zorgt WLTP ook voor hogere voorgecalculeerde brandstofkosten.

Vanaf 1 juli 2020 voert de overheid nieuwe BPM-tabellen in, die gebaseerd zijn op de WLTP. Nu wordt deze nog op teruggerekende WLTP-waardes gebaseerd. Dit betekent in de meeste gevallen ook in 2021 een stijging van de autoprijzen.

Motorrijtuigenbelasting

Met ingang van 2017 tot en met 2021

 • Zijn nul emissie auto’s (100% elektrische auto’s en waterstof auto’s) volledig vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting tot en met het jaar 2021.

Per 1 januari 2021

 • De tarieven motorrijtuigenbelasting worden jaarlijks (op grond van artikel 81a Wet MB ’94) alsook per 1 januari 2021 verhoogd. Deze tariefverhoging geldt voor alle categorieën motorrijtuigen en voor de diverse brandstoftoeslagen.
 • Net als in 2020 betaalt u in 2021 geen wegenbelasting voor een volledig elektrische auto.
 • Blijft het halftarief (50% korting op het volledige tarief) t/m 2021 voor plug in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50.

De tarieven zullen indien van toepassing en afhankelijk van de leasemaatschappij worden doorgevoerd in het eerste kwartaal 2021.

Per 1 januari 2021

 • Geldt een toeslag van 15% in de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s (met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km en uitsluitend bij bestelvoertuigen van 12 jaar en ouder).

BPM

 • Er wordt een aparte tarieftabel op basis van CO2-uitstoot ingevoerd voor plug in hybride elektrische personenauto’s. Er geldt geen vaste voet voor plug in hybride elektrische personenauto’s.
 • Dieseltoeslag is ook van toepassing op plug in hybride elektrische personenauto’s.
 • Vaste voet en BPM tarieven zijn jaarlijks onderworpen aan inflatiecorrectie. De tarieven in de BPM tabellen worden jaarlijks geïndexeerd.
 • Een stapsgewijze verlaging van de tarieven van de BPM tot en met 2021 van 14.7%.
 • De vaste voet is niet onderworpen aan de verlaging.
 • Nul emissie auto’s blijven tot en met 2021 vrijgesteld van BPM.

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ veranderd. Dit is ook geldig voor 2021. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de regeling. Voor meer informatie kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak

Hoe weet ik hoeveel mijn auto aan CO2 uitstoot produceert?

Ga naar RDW en type uw kenteken in. Kijk bij verbruik & milieu.

Voor een nieuwe auto staat deze informatie vermeld op de dealer en leaseofferte vermeld.

Fiscale bijtelling berekenen

Netto maandlasten voor de berijder

Fiscale waarde

Inclusief opties exclusief accessoires

Aantal PRIVE km’s per jaar

0 tot 500 km
meer dan 500 km

Belastingspercentage

37,10 %
49,50 %

Belastingspercentage over top van inkomen

Bijtellingspercentage

22 %
12 %

Bij 12% (0 gram per kilo CO2-uitstoot) wordt een cap geïntroduceerd van € 40.000 van de catalogusprijs tot waar de korting voor nul emissie auto’s van toepassing is.

Eigen bijdrage

Het maandbedrag dat je moet bijbetalen

Aan heffing onderworpen bedrag

bijtellingspercentage x cat. waarde minus 12x bijbetaling

Belastingbedrag per jaar

percentage over top x aan heffing onderworpen bedrag

Belastingbedrag per maand

belasting per jaar gedeeld door 12

Totale kosten per maand

belasting per maand plus eigen bijdrage

Laatste update: 4-1-2021