Aankoopsubsidie elektrische auto definitief (voor particulieren), autobranche pleit voor verbreding

RAI Vereniging vindt dat het plafond van 45 duizend euro waarvoor de subsidie geldt, omhoog moet om ook waterstof te promoten. Bovag stelt een uitbreiding voor met een slooppremie om “de oude diesel in te ruilen voor een occasion-ev”. VNA pleit voor een verhoging van het budget.

De subsidieregeling voor de aanschaf of lease van een elektrische auto’s is vandaag definitief vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat. Particulieren komen bij de aanschaf van een nieuwe auto in aanmerking voor een subsidie van 4 duizend euro en bij een occasion van 2 duizend. Het kabinet wil hiermee schoon vervoer stimuleren en op termijn toegankelijk maken voor iedereen.

RAI Vereniging is positief over de subsidieregeling, maar pleit wel voor een verbreding. De subsidie, die ingaat op 1 juli, geldt alleen voor elektrische auto’s met een actieradius van minimaal 120 kilometer. Wat de RAI Vereniging betreft wordt dit naar beneden bijgesteld en komen auto’s met een aanschafwaarde van meer dan 45 duizend euro ook voor de regeling in aanmerking. Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, plaats nog een kanttekening. “Vooralsnog is zo’n 80 procent van alle emissieloze auto’s zakelijk geregistreerd. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen is het daarom essentieel dat ook de particuliere automobilist verleid wordt om emissieloos te rijden. Daarvoor is verbreding van de regeling nodig.”

Waterstof

Volgens Van Eijck zorgt de huidige restrictie dat auto’s met een actieradius van minimaal 120 kilometer in aanmerking komen voor de subsidie er voor dat bepaalde merken en modellen onverkoopbaar worden. “Daar is niet alleen de fabrikant, maar ook de consument de dupe van.” Daarnaast stelt hij dat de aanschafwaarde van maximaal 45 duizend euro aangepast moet worden, omdat dit er voor zorgt dat waterstof-elektrisch aangedreven auto’s buiten de regeling vallen. “Als wij deze kansrijke techniek niet stimuleren, komt de ontwikkeling in Nederland onvoldoende opgang. Dit raakt niet alleen onze klimaatdoelen, maar maakt Nederland ook minder aantrekkelijk voor investeringen uit binnen- en buitenland.”

Bovag: uitbreiden met slooppremie

Ook de Bovag is blij dat de aanschafsubsidie definitief is geworden. Han ten Broeke, voorzitter van Bovag, ziet echter ook een mogelijkheid om de regeling voor particulieren aan te vullen met een slooppremie. “Je ruilt je oude diesel in en koopt er een mooie occasion EV voor terug. Of je kiest een gloednieuwe via private lease. Dan wordt elektrisch rijden voor nog meer mensen bereikbaar. Dit zet de vergroening van het wagenpark in een hogere versnelling.”

VNA: hoger budget

Renate Hemerik, voorzitter leasebranchevereniging VNA, is blij met de regeling en hoopt dat de vraag naar private lease EV met deze subsidieregeling een positieve boost krijgt. “We hebben in de zakelijke markt gezien dat een fiscale prikkel positief werkt en mensen kan overhalen om voor elektrisch te kiezen. Ook consumenten kijken vanuit duurzaamheid steeds vaker naar elektrisch en met deze subsidie komt dat binnen bereik.” Om de regeling tot een succes te maken, is wat de VNA betreft echter meer nodig. “Het totale subsidiebudget dat beschikbaar is, is niet toereikend om de daadwerkelijke transitie naar elektrisch te maken.

Het is een eerste begin, maar als het kabinet schoon vervoer wil stimuleren en op termijn toegankelijk wil maken voor iedereen dan moet zij echt doorpakken. Dat betekent meer budget, maar ook oog hebben voor betekenisvolle alternatieven zoals hybrides.”

Bron: Automotive management