Het effect van WLTP vanaf 1 juli op uw wagenpark

Met de komst van de WLTP voert de Nederlandse regering per 1 juli 2020 nieuwe bpm-tarieven in. De CO₂-uitstoot is de grondslag voor deze wijziging. Met deze laatste stap is de invoering van de WLTP op personenauto’s en lichte bedrijfswagens afgerond.

Wat is de WLTP?

WLTP staat voor ‘Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure’ en is een wereldwijde nieuwe testprocedure voor auto’s. De nieuwe testprocedure heeft als doelstelling een realistischer beeld te scheppen van brandstofverbruik, CO2-uitstoot en uitstoot van andere verontreinigende stoffen. Deze mooie stap richting de verduurzaming van mobiliteit vraagt ons allemaal wel om een aantal aanpassingen.

Wat zijn de consequenties voor uw wagenpark?

Omdat de WLTP nauwkeurigere testresultaten geeft, zorgt dit gemiddeld genomen voor hogere CO₂-waarden bij auto’s. Dit heeft consequenties voor uw wagenpark. Hieronder hebben we er een aantal voor u op een rij gezet:

Welk effect heeft de WLTP op de autoprijzen:

Met de invoering van de WLTP past de overheid vanaf 1 juli 2020 een nieuw bpm-tarief (aanschafbelasting) toe. Hierdoor veranderen prijzen van auto’s die na 1 juli worden geregistreerd. Het effect zal verschillen per auto maar wat de prijzen precies doen wordt pas na 1 juli bekend. Prijswijzigingen zijn afhankelijk van: 1. De nieuwe BPM tarieventabel die vanaf 1 juli geldt 2. Prijswijzigingen vanuit importeurs 3. Extra opties waarmee een auto is uitgerust. Wanneer een optie tot meer uitstoot leidt bijvoorbeeld door toename van het gewicht of de stroomlijning van de auto ga je hiervoor meer BPM betalen en heeft dit dus effect op de autoprijs.

Waar moet ik rekening mee houden met bestellingen van nieuwe leaseauto’s:

Heeft u een leaseauto besteld die (mogelijk) ná 1 juli wordt geleverd? Dan kan de leaseprijs nog wijzigen door de ingang van de nieuwe bpm-tarieven per 1 juli 2020. Het is op dit moment nog niet bekend wat de concrete impact zal zijn op de autoprijzen. De definitieve leaseprijs is bekend bij de levering van de auto.

Bron: Alphabet