Nieuwe afschrijvingstabel BPM per 1-1-2010

Geachte relatie,

De nieuwe afschrijvingstabel BPM per 01-01-2010 heeft gevolgen voor de lopende leasecontracten.

Aanleiding nieuwe BPM afschrijvingstabel
Zoals wellicht bij u bekend (zie ook onderwerp BPM HSB op onze website) maakt BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) een substantieel deel uit van de consumentenprijs van de auto. Afschrijving van de BPM gedurende de levensduur van een auto gebeurt aan de hand van een afschrijvingstabel. Op basis van jurisprudentie heeft de overheid de BPM afschrijvingstabel aangepast.

Nieuwe afschrijvingstabel
Door invoering van de nieuwe BPM afschrijvingstabel wordt er gemiddeld over de looptijd van een leasecontract 2% extra BPM afgeschreven. Voor een voorbeeld van deze nieuwe afschrijvingstabel, klik hier.

Consequenties
Deze overheidsmaatregel heeft consequenties voor de af te schrijven BPM van uw huidig rijdende wagenpark. Dit betreft bedrijfswagens (grijskenteken) die bij niet-ondernemers rijden en personenauto’s waar BPM in de investering is opgenomen.

Voorbeeld
In onderstaand voorbeeld kunt u zien hoe dit verschil ontstaat:

  oud nieuw verschil
BPM bedrag van nieuwe auto volgens kenteken 7.500 7.500 0
Restwaarde van auto incl.BTW en BPM 14.000 14.000 0
BPM restwaarde volgens afschrijvingstabel 40% 38% -2%
BPM restwaarde (vrij van BTW) 3.000 2.850 -150
BTW deel in restwaarde 1.756 1.780 24
Restwaarde van auto excl.BTW, incl.BPM 12.244 12.220 -24

 

Doordat de BPM gemiddeld met 2% meer wordt afgeschreven dan voorheen, neemt de restwaarde van de auto in het BTW belaste deel toe en in het onbelaste deel af.

Dit komt neer op een gemiddelde restwaardeverlies van € 24,- per auto.

De meeste leasemaatschappijen doen een beroep op hun recht om overheidsmaatregelen aan u door te belasten.
De doorbelasting wordt gebaseerd op de werkelijke daling per betreffende leaseauto die vóór 1 januari 2010 zijn ingezet.

De éénmalige doorbelastingen zullen wij in de facturatie maand van mei of juni verwerken, met als bijlage het schrijven van de desbetreffende leasemaatschappij.

NB voor de duidelijkheid. Bovenstaande is niet van toepassing voor de grijskenteken auto’s, de wel bekende bedrijfsbusjes.

Met vriendelijke groet,

Team via autobeheer

LogoVA

 

Geert Heppenhuis
Monique Greven

T. 040 206 38 64
E. info@via-autobeheer.nl