Nieuwe IFRS-boekhoudregels gelden niet voor het MKB

De Europese Commissie heeft onlangs de nieuwe IFRS boekhoudregels voor leasing verplicht gesteld voor beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2019 moeten deze bedrijven de gebruiksrechten van geleaste bedrijfsmiddelen op de balans vermelden.

Tegenover die gebruiksrechten staan dan op de creditzijde van de balans de contractuele betalingsverplichtingen. Ook als het een operationeel leasecontract is, of een langlopende huurcontract, is er vanaf 2019 dus sprake van ‘on balance’ financiering.

Een verschil met financial lease blijft wel dat het bedrijfsmiddel alleen geactiveerd wordt voor de waarde van het gebruiksrecht, dus zonder de restwaarde. Ook servicecomponenten vallen er buiten. De nieuwe regels moeten zorgen voor een beter inzicht in de cijfers van de onderneming.

Deze nieuwe IFRS-boekhoudregels zijn niet verplicht voor het MKB-bedrijfsleven. Voor hen blijft gelden dat operational lease en huur niet op de balans vermeld wordt.

Bron: Auto en Fiscus.